Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w  ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

 

Nazwa beneficjenta: AE Solution Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników przeprowadzonych własnych prac B+R w postaci innowacyjnych rozwiązań w produkcji szaf sterowniczych  przez firmę AE Solution Sp. z o.o”.

Celem  projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez utworzenie oraz uruchomienie linii technologicznej do wytwarzania innowacyjnych szaf sterowniczych do zastosowania wewnętrznego z wyposażeniem oraz bez wyposażenia.

Efektem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych szaf sterowniczych do zastosowania wewnętrznego z wyposażeniem oraz bez wyposażenia, zakup środków trwałych, wzrost zatrudnienia, przychód ze sprzedaży.

Wartość projektu: 7 530 330,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 260 319,51 PLN

www.mapadotacji.gov.pl