Płyta uchylna pozwala na montaż aparatury elektrycznej przyjednoczesnym łatwym dostępie do urządzeń zamontowanychza jej płaszczyzną. Wykonana jest z blachy stalowejfosforanowanej i malowana proszkowo na kolor RAL 7035(możliwy wybór innego koloru z palety RAL po uprzednimuzgodnieniu).

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek.

WYSOKOŚĆ INDEKS
400 mm AE 101 214
500 mm AE 101 215
600 mm AE 101 216

Płyta montażowa pozwala na montaż aparatury elektrycznej izabezpieczeniowej. Wykonana jest z blachy stalowejfosforanowanej i malowana proszkowo na kolor RAL 7035(możliwy wybór innego koloru z palety RAL po uprzednimuzgodnieniu).

ZAKRES DOSTAWY: płyta montażowa oraz zestaw śrubek inakrętek.

WYSOKOŚĆ INDEKS
150 mm AE 101 220
200 mm AE 101 221
250 mm AE 101 222
300 mm AE 101 223
400 mm AE 101 224
450 mm AE 101 225
600 mm AE 101 226

Wspornik pod opisy pozwala na montaż tabliczek opisowych.Wykonany jest z blachy stalowej fosforanowanej i malowanyproszkowo na kolor RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru zpalety RAL po uprzednim uzgodnieniu).

ZAKRES DOSTAWY: wspornik pod opisy oraz zestaw śrubek inakrętek.

WYSOKOŚĆ INDEKS
20 mm AE 101 420
30 mm AE 101 430
50 mm AE 101 450

Fundament betonowy pozwala na posadowienie szafy orazwprowadzenie do niej kabli z dowolnego kierunku. Skręcanyjest za pomocą stalowych śrub. Dla szafy AEZ2 składa się zdwóch fundamentów AEZ1 połączonych specjalną ramą.AKCESORIA AEZ1obudowy zewnętrzne3WSPORNIK POD OPISYFUNDAMENT

ZAKRES DOSTAWY: fundament oraz zestaw montażowy.

INDEKS
Fundament AE 101 900